Update duaal digitaal

Speak-Out Sessies Februari 2022

Speaking out als brandstof voor groei


De tweede reeks Speak-Out Sessies is achter de rug. Bedankt om vrijuit te spreken en geen blad voor de mond te nemen. Na een grondige analyse van de opnames kunnen we tot een paar conclusies komen.

“Hoe meer je doet, hoe makkelijker het wordt en hoe leuker het wordt!”

Alexandre - student bij Boiron

Ervaring als richtingaanwijzer

Het viel op dat zowel studenten als mentoren meer zeiden in vergelijking met de eerste speak-out sessie. Logisch ook. Want in 5 maanden kan veel gebeuren en dus sprak de ervaring voor zich.

Zeer aangename als ook mindere ervaringen passeerden de revue. De uniekheid van ieders traject kleurde de 50-minuten durende virtuele koffiekrans.

“Ik voel zeker in de weken dat Jules aanwezig is dat hij een grote ondersteuning in de dagelijkse taken bijbrengt.”

Paulien - Mentor SmartEducation

2 weken - 2 weken

Een vaak terugkerend gespreksonderwerp was de organisatie van de lessen in combinatie met het werkplekleren. De meningen waren verdeeld.

Mentoren en studenten uit grote ondernemingen hebben iets meer moeite met de huidige organisatie. Grote projecten lopen meestal door tijdens de lesweken waardoor studenten een stuk missen van het proces. Op deze manier voelt het aan alsof de student telkens weer in een nieuwe opstartfase komt na 2 weken. 

Daar tegenover ervaren startups en KMO's dit eerder anders. De student krijgt vaak meer de ruimte en vrijheid om proactief aan de slag te gaan met projecten. De theorie uit de lessen zijn een goede ondersteuning voor de werkplekweken.

Desondanks de verdeeldheid is iedereen zich bewust van de voor- en nadelen van de huidige samenstelling. Met Duaal Digitaal gaan we aan de slag om de ervaring voor iedereen zo goed mogelijk te maken!

Image

“De werkplekopdrachten die we krijgen vanuit Duaal Digitaal en EMS vind ik zeer handig om toe te passen. De lessen en het werkplekleren lopen voor mij door elkaar zodat ik wel het gevoel heb dat ik constant bezig ben met het werkplekleren.”

Marte - student bij WiegWijs

Leren door te doen - what else?

Sinds academiejaar 21-22 introduceerden we werkplekopdrachten en praktische keuzevakken. Iets dat we zeker behouden (en uitbreiden) voor de komende editie.

De studenten waren het eens: werkplekopdrachten en interactieve lessen zijn veel interessanter!

De opgedane theorie uit de lessen meteen kunnen omzetten in de praktijk geeft voldoening en vertrouwen

Ook enkele mentoren beaamden dit. Sommige lessen blijven te vaag en abstract om toepasbaar te zijn in het werkveld.

Matching

5 maanden na de matching zijn we benieuwd naar het vervolg.

“Ik vind het heel handig om verschillende aspecten bij te leren op school als op stage en dat samen te mengen naar later toe voor vereiste job-ervaring.”

Sandrine - student bij Proximus

De (dis)comfortzone

Een hoop studenten zijn goed terechtgekomen door een geschikte match of hun voorkeurswerkplek. Door de goede relatie met de mentor en het bedrijf zijn deze studenten iets minder uit de comfortzone gegaan maar niet persé minder gegroeid. Hun sterktes en interesses nog meer kunnen uitspelen op de werkplek + positieve gevoelens = het versterken van hun kwaliteiten. Mentoren zien dit ook.

Sommige studenten zijn dan weer op een werkplek terechtgekomen die hen meer uit de comfortzone duwt. Ook al hebben ze een goede verstandhouding met de mentor en de werkplek, uitdagingen deden zich veel vaker voor. Het is mooi te zien hoe deze studenten zelfreflecties maken, zichzelf bijsturen en waardevolle lessen voor zichzelf trekken uit de ervaring. 

“Ik sta er soms alleen voor en moet dingen op mezelf uitzoeken. Het is niet hoe ik verwacht had dat het ging zijn maar het is wel de manier waarbij ik heel veel heb bijgeleerd.”

Inne - student bij Biodyvino

Werkplekken vergelijken

Werkplekken kunnen vergelijken met elkaar was ook een vaak terugkerend onderwerp. Studenten meerdere werkplek opties geven, zou hen betere keuzes doen maken. Zo is student als werkplek ervan overtuigd - zonder twijfel - dat de match goed zit. 

De puzzel (op tijd) maken

Image

Het matchen van studenten aan de gepaste werkplek is niet evident. Zeker niet als de hele zomer studenten kunnen inschrijven en geïnteresseerde werkplekken vol spanning afwachten op een al dan niet kersverse student-collega. 

Heel wat mentoren gaven aan dat ze té last-minute een student gematcht kregen.

Eén van de ideeën die opkwam tijdens de speak-out, is het organiseren van een vroegtijdse speeddating aan het begin van de zomer. Op deze manier kunnen werkplekken reeds kennismaken met studenten nog voor dat deze definitief hoort aan te voelen. 

Een ander idee was het inroepen van een vroegere einddatum voor inschrijvingen.

All fair points! Duaal Digitaal en EMS zullen de komende weken samenzitten om jouw feedback in rekening te brengen voor de nieuwe editie.

De sappige details

Je gaf ook feedback over de huidige communicatie vanuit Duaal Digitaal, verdere ideeën voor de organisatie en het optimaliseren van lessen en de matching. De meest terugkerende punten zijn hierboven besproken. 

Heb je toch graag een overzicht van alles dat aan bod kwam? Dan sta ik open om een video-compilatie van de tweede speak-out sessies samen te stellen en deze met jou te delen. Ervaringen, feedback, inspirerende woorden en groei-verhalen zullen de filmrol passeren.

Lijkt dit jouw wat?

Nog meer feedback?

Stuur dan een mail naar alexander@duaaldigitaal.be.

Maar het liefst zien we jou deze vrijdag 11/03 verschijnen op het Duaal Digitaal event 😉 

Naast de digitale praat en feedback kunnen we dan gezellig het glas klinken.