Belgische bedrijven willen jeugdwerkloosheid aanpakken met duaal leren

Sinds kort werd er nog maar weinig aandacht besteed aan de jeugdwerkloosheid. Bedrijven willen dit aanpakken door in te zetten op duaal leren, de leervorm van de toekomst.
Niet alleen zorgt dit voor een betere afstemming van onderwijs op de arbeidsmarkt, maar de gevolgen kunnen ook een aanzienlijke daling van de jeugdwerkloosheid meebrengen doordat jongeren praktijkervaring opdoen en zo een betere kijk hebben op hun toekomstige job. 

De traditionele onderwijsvormen slagen er niet meer om de verwachtingen van de snel veranderende arbeidsmarkt in te vullen” zegt Nico Reeskens, initiatiefnemer van Global Apprenticeship Network (GAN).

Inzetten op werkplekleren waar studenten de vaardigheden leren die van hen worden verwacht is een essentiële manier om jongeren op de arbeidsmarkt te krijgen. 

Momenteel wordt duaal leren ingezet in de STEM-richtingen, maar vanaf volgend academiejaar 2019-2020 zal duaal leren ook in het Hoger Onderwijs worden ingezet. 

Kom meer te weten over hoe bedrijven jeugdwerkloosheid willen aanpakken