duaal digitaal gaat verder volgend academiejaar!

Studenten, werkgevers en scholen evalueren het pilootproject duaal digitaal zeer positief. 
EHSAL Management School en duaal digitaal beslisten alvast om de piloot verder te zetten. Volgend academiejaar wordt duaal de leermethodiek voor alle studenten van het postgraduaat digitale marketing en communicatie.

En het wordt nog beter. Samen met studenten, docenten en werkgevers maken we het curriculum nog beter.

Wat verandert er volgend jaar al zeker?

Dankzij jullie feedback neemt de stuurgroep alvast deze 7 initiatieven en conclusies:

 1. Het nieuwe curriculum zal nog meer werkplek leerdagen voorzien (60 dagen over 7 maanden)
 2. De werkplekdagen worden ingepland in blokken van minstens 2 weken
 3. Meer richtlijnen, communicatie, ondersteuning voor de werkgevers
 4. Medewerkers van de werkgever mogen ook 16 sessies uit het postgraduaat Digitale marketing en communicatie van EMS bijwonen 
 5. Coaching wordt nog versterkt voor de organisaties die hier nood aan hebben.
 6. Meer transparantie en afstemming tussen het onderwijscurriculum en de werkgevers
 7. Vermits er volgend jaar geen ESF ondersteuning meer is, is een financiële bijdrage van werkplekken nodig
    

Wat zijn de opties / formules?

Tijdens de piloot merkten we dat studenten en organisaties diverse noden en wensen hebben. Om zo veel mogelijk organisaties de mogelijkheid te geven te participeren, werken we aan een aantal formules. Deze formules en opties zijn nog niet finaal en bespreken we graag in detail met jullie tijdens de werkgever info sessies die we binnenkort zullen aankondigen. Meld je alvast aan!

1. Scholarship

Er zijn organisaties die de studenten graag zouden vergoeden voor de werkdagen. Daar er in België echter nog geen duaal statuut is voor het hoger onderwijs is dit juridisch kwasi onmogelijk. Vandaar het voorstel voor een scholarship.

 • Organisatie sponsort de volledige opleiding en duaal curriculum voor de gematchte student
 • Medewerkers mogen ook 16 opleidingssessies bijwonen uit het curriculum van het postgraduaat Digitale marketing en communicatie
 • Matching op maat van uw bedrijf, of het bedrijf en de student brengen elkaar aan
 • Vanaf 1 student
 • Prijs: 4650 Euro (of 77,5 Euro per werkplekdag)

2. Digital Champion - Corporate Partnership

Voor corporates, digital agencies en grotere organisaties op zoek naar veel jong digitaal talent. Jullie hebben bewezen interne kennis over alle digitale competenties en voorzien een op-maat intern opleidingstraject. 

 • Minstens 4 studenten
 • Medewerkers mogen ook 16 opleidingssessies bijwonen uit het curriculum van het postgraduaat Digitale marketing en communicatie
 • Automatisch lidmaatschap van de EMS duaal digitaal stuurgroep
 • Organisatie financiert de duale component: 150 Euro per maand/per student
 • Prijs: 1050 Euro per student (of 17,5 Euro per werkplekdag)

3. Digital Experienced - Samen leren

Voor kleinere organisaties met niet voldoende digitale competenties intern aanwezig om de student doorheen het ganse curriculum te kunnen begeleiden. 

 • Medewerker-mentor kick-off / opleiding @EMS
 • Opleidingsplan op maat met begeleiding en opvolging door duaal digitaal (1 uur per week)
 • Medewerkers mogen ook 16 opleidingssessies bijwonen uit het curriculum van het postgraduaat Digitale marketing en communicatie
 • Aanbevolen aantal studenten: 2
 • Organisatie financiert de duale component: 250 Euro per maand/per student 
 • Prijs: 1750 Euro per student (of 29 Euro per werkplekdag)

4. Digital Starter - Intensief samen leren en groeien

Voor ambitieuze kleinere organisaties met onvoldoende digitale competenties. Je wil echt inzetten op een digitale omslag, je wil investeren in nieuw talent, maar ook zelf met je interne medewerkers maximaal relevante digitale competenties bijleren.  

 • Medewerker-mentor kick-off / opleiding @EMS
 • Opleidingsplan op maat met begeleiding en opvolging door duaal digitaal (1 uur per week)
 • 5 interne opleidings/coaching-sessies op maat met medewerkers en duaal digitaal student(en)
 • Medewerkers mogen ook 16 opleidingssessies bijwonen uit het curriculum van het postgraduaat Digitale marketing en communicatie
 • Vanaf 1 student
 • 3750 Euro | 250 Euro per maand per student / 5 workshops op maat (5 x 400 Euro) (30% KMO portefeuille subsidie mogelijk)